شرکت مایا پلیمر شهریار

ما در حوزه صنعت بسته بندی فعالیت داریم تا بتوانیم در این حوزه وسیع و گسترده نیاز شرکت های کوچک و بزرگ را از صنایع ظروف یکبار مصرف تا حوزه صنایع غذایی ، صنایع خودرویی ، کشاورزی و غیره را برآورده کنیم تابتوانیم کمک اندکی به آبادانی کشور عزیزمان کنیم.
 
شرکت ما در نظر دارد طی سالهای آتی تجهیزات، ماشین آلات و میزان تولید خود را به نحوی گسترش دهد تا توان رفع نیازهای متفاوت و متنوع مشتریان مختلف را به منظور صرفه جویی در زمان و هزینه های آنها، بدست آورد.