نایلون تبلیغاتی

    نایلون از جنس پلی اتیلن می باشد که دارای مقاومت زیادی هست تولید نایلون های بسته بندی یا تبلیغاتی با لوگو اختصاصی به صورت چاپدار  اعم از دیجیتال و آنالوگ با انواع دوخت بغل دوز یا ته دوز