نایلون شیرینگ بسته بندی

    نایلون شیرینگ از مواد پلی اتیلن سبک فیلم تولید می شود و بیشتر در صنایع جهت بسته بندی و پوشش خارجی محصولات مورد استفاده قرار   می گیرد و نسبت به دما حساس است و در مقابل حرارت قابل انعطاف می باشد و خاصیت شکل پذیری دارد .